Sdělení č. 312/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Čiastka 122/2016
Platnosť od 26.09.2016

312

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 12. září 2016

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:


1. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství - část B na období 2015 - 2016, uzavřený mezi smluvními stranami

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství

a

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice.

2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2013 - 2017, uzavřený mezi smluvními stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu - Společenstvo těžařů ČR.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené