Vyhláška č. 303/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Čiastka 117/2016
Platnosť od 21.09.2016
Účinnosť od 21.09.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené