Zákon č. 298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 115/2016
Platnosť od 19.09.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
19.09.2016 - 31.12.2016

Všetky časové verzie

19.09.2016

Pôvodný predpis

19.09.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené