Zákon č. 293/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Čiastka 113/2016
Platnosť od 19.09.2016
Účinnosť od 19.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené