Nařízení vlády č. 283/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Čiastka 110/2016
Platnosť od 12.09.2016
Účinnosť od 12.09.2016

283

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016

o stanovení prioritních dopravních záměrů

Vláda nařizuje podle § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb.:


§ 1

Prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 283/2016 Sb.

Prioritní dopravní záměry

D3 Obchvat Českých Budějovic
(D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice a D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín)
D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
D48 Frýdek-Místek, obchvat
D35 Opatovice - Ostrov
(D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)
D49 Hulín - Fryšták
D55 Otrokovice, obchvat JV část
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice
D1 0136 Říkovice - Přerov
Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 283/2016 Sb.

Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí

D3 Obchvat Českých Budějovic
(D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)
D48 Frýdek-Místek, obchvat

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené