Zákon č. 253/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 99/2016
Platnosť od 05.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené