Vyhláška č. 22/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Čiastka 8/2016
Platnosť od 25.01.2016
Účinnosť od 01.02.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.2016

Pôvodný predpis

25.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené