Nařízení vlády č. 209/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 80/2016
Platnosť od 30.06.2016
Účinnosť od 01.09.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené