Sdělení č. 174/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Čiastka 66/2016
Platnosť od 08.06.2016

174

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. května 2016

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 17. 12. 2015 mezi organizací zaměstnavatelů - Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE: 13, 14 a 15.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené