Vyhláška č. 170/2016 Sb.Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Čiastka 65/2016
Platnosť od 31.05.2016
Účinnosť od 01.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené