Vyhláška č. 170/2016 Sb.Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Čiastka 65/2016
Platnosť od 31.05.2016
Účinnosť od 01.10.2016

170

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2016

o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Paušální částka nákladů řízení

Paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30000 Kč.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.


Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené