Vyhláška č. 154/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.

Čiastka 59/2016
Platnosť od 17.05.2016
Účinnosť od 20.05.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.05.2016

Pôvodný predpis

17.05.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené