Sdělení č. 131/2016 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Čiastka 49/2016
Platnosť od 25.04.2016
Účinnosť od 25.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.04.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

25.04.2016

Pôvodný predpis

25.04.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené