Sdělení č. 131/2016 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Čiastka 49/2016
Platnosť od 25.04.2016
Účinnosť od 25.04.2016

131

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 14. dubna 2016,

kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


Ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016, se v bodu 1 za písmeno 1m) doplňuje písmeno 1n), které zní:

1n) Očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli:

Antigenum tegiminis hepatitidis B 10 mikrogramů v 0,5 ml suspenze“.


Ministr:

v z. MUDr. Valenta, Ph.D., v. r.

hlavní hygienik a náměstek ministra


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené