Sdělení č. 10/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Čiastka 3/2016
Platnosť od 19.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

10

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 7. ledna 2016

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 9/2015 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. prosince 2015, v částce 10. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo výše uvedené cenové rozhodnutí dne 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

v z. Ing. Nehoda v. r.

1. místopředseda


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené