Nařízení vlády č. 51/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

Čiastka 25/2015
Platnosť od 27.03.2015
Účinnosť od 01.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené