Vyhláška č. 5/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 4/2015
Platnosť od 09.01.2015
Účinnosť od 24.01.2015

5

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel):


Čl. I

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění vyhlášky č. 661/2004 Sb., vyhlášky č. 299/2006 Sb. a vyhlášky č. 84/2011 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.“.

2. V příloze č. 2 se za slova „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor tiskopisu „Doklad o rodném čísle““.

3. Přílohy č. 3 a 4 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“

Vzor tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“

Vzor tiskopisu „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu““.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ a „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ vydané podle vyhlášky č. 296/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2018.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.