Vyhláška č. 386/2015 Sb.Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu

Čiastka 163/2015
Platnosť od 28.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

28.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené