Vyhláška č. 343/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 145/2015
Platnosť od 16.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

16.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené