Sdělení č. 333/2015 Sb.Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Čiastka 140/2015
Platnosť od 09.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené