Vyhláška č. 313/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Čiastka 132/2015
Platnosť od 27.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené