Vyhláška č. 275/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 112/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené