Zákon č. 356/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Čiastka 142/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené