Nález č. 161/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 66/2014
Platnosť od 04.08.2014
Účinnosť od 01.01.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené