Sdělení č. 3/2013 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Čiastka 2/2013
Platnosť od 07.01.2013

OBSAH

3

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 12. prosince 2012

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:

Fiala v. r.


Příloha

Aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Poř. čísloNázev
výzkumné organizace
Identifikační číslo
výzkumné organizace
Sídlo
výzkumné organizace
Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemíDoba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
1Agrotest fyto, s.r.o.25328859Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž6. května 20125 let
2Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.26788462Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín30. května 20125 let
3Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.67985815Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov23. března 20085 let
4Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68081707Královopolská 135, 612 65 Brno22. března 20085 let
5Biologické centrum AV ČR, v. v. i.60077344Branišovská 31, 370 05 České Budějovice22. března 20085 let
6Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.86652036Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
7Botanický ústav AV ČR, v. v. i67985939Zámek 1, 252 43 Průhonice22. března 20085 let
8Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.44994575Líšeňská 33a, 636 00 Brno8. srpna 20085 let
9Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.67179843Bělidla 986/4a 603 00 Brno30. června 20125 let
10Česká zemědělská univerzita v Praze60460709Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol26. července 20085 let
11České vysoké učení technické v Praze68407700Zikova 4, 166 36 Praha 622. března 20085 let
12Ekologické služby, s. r. o.26733544Areál ČOV, 268 01 Hořovice22. února 20105 let
13Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.68378076Na Florenci 3/142010. prosince 20085 let
14Evropský polytechnický institut, s.r.o.63468352Osvobození 699, 686 04 Kunovice30. dubna 20085 let
15Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.67985955Jilská 361/1, 110 01 Praha 125. dubna 20085 let
16Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68378271Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 822. března 20085 let
17Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
18Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.67985530Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 41. listopadu 20085 let
19Geologický ústav AV ČR, v. v. i.67985831Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje7. března 20095 let
20Janáčkova akademie múzických umění
v Brně
62156462Beethovenova 650/2, 662 15 Brno1. března 20125 let
21Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích60076658Branišovská 31, 370 05 České Budějovice22. března 20085 let
22Masarykova univerzita00216224Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno22. března 20085 let
23Masarykův onkologický ústav00209805Žlutý kopec 7, 656 53 Brno15. října 20115 let
24Matematický ústav AV ČR, v. v. i.67985840Žitná 25, 115 67 Praha 122. března 20085 let
25Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně
62156489Zemědělská 1, 613 00 Brno22. března 20085 let
26Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.61388971Vídeňská 1083, 142 20 Praha 43. dubna 20085 let
27Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.67985998Politických vězňů 7, 111 21 Praha 13. dubna 20085 let
28Ostravská univerzita v Ostravě61988987Dvořákova 7, 701 03 Ostrava2. června 20125 let
29Psychiatrické centrum Praha00023752Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice20. srpna 20085 let
30Slezská universita v Opavě47813059Na Rybníčku 1,746 01 Opava7. června 20085 let
31Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.68378017Valentinská 1, 110 00 Praha 118. dubna 20085 let
32Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.68378025Jilská 1, 110 00 Praha 123. března 20085 let
33Technická univerzita v Liberci46747885Studentská 2, 461 17 Liberec23 března 20085 let
34Univerzita Hradec Králové62690094Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové23. dubna 20085 let
35Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
44555601Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem14. června 20085 let
36Univerzita Karlova v Praze00216208Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 122. března 20085 let
37Univerzita Palackého v Olomouci61989592Křižkovského 8, 771 47 Olomouc19. dubna 20085 let
38Univerzita Pardubice00216275Studentská 95, 532 10 Pardubice22. března 20085 let
39Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně70883521Mostní 5139, 760 01 Zlín22. března 20085 let
40Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.68081715Veveří 97, 602 00 Brno15. června 20085 let
41Ústav anorganické chemie A V ČR, v. v. i.61388980Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež6. dubna 20085 let
42Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.68081766Květná 8, Brno22. března 20085 let
43Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.68378033Husova 4, 110 00 Praha 17. března 20095 let
44Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.61389030Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje22. března 20085 let
45Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 430. července 20085 let
46Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.67985882Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8-Kobylisy22. března 20085 let
47Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i.
61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 822. března 20085 let
48Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.68378289Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 422. března 20085 let
49Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.68081723Žižkova 22, 616 62 Brno23. března 20085 let
50Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.61389021Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 822. března 20085 let
51Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 622. března 20085 let
52Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.67985807Pod Vodárenskou Věží 2, 182 07 Praha 824. prosince 20085 let
53Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.61389005Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec Řež22. března 20085 let
54Ústav makromolekulami chemie A V ČR, v. v. i.61389013Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov27. března 20085 let
55Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.68378050Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
56Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.61388963Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 622. března 20085 let
57Ústav pro českou literaturu A V ČR, v. v. i.68378068Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 125. dubna 20085 let
58Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.67985874Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 623. března 20085 let
59Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.68378092Letenská 4, 118 51 Praha 122. března 20085 let
60Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.68081731Královopolská 147, 612 64 Brno6. dubna 20085 let
61Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.67985891V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 821. června 20085 let
62Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.68378297Prosecká 809/76, 190 00 Praha 92. dubna 20115 let
63Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.67985556Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 822. března 20085 let
64Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.61388998Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 86. dubna 20085 let
65Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov6. září 20085 let
66Veterinární a farmaceutická univerzita Brno62157124Palackého třída 1/3, 612 42 Brno17. června 20125 let
67Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava61989100tř. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba24. dubna 20085 let
68Vysoká škola chemicko-technologická v Praze60461373Technická 5, 166 28 Praha 626. března 20085 let
69Vysoké učení technické v Brně00216305Antonínská 548/1, 601 90 Brno7. června 20085 let
70Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.00027162Hudcova 296/70, 62100 Brno-Medlánky24. června 20125 let
71Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.00027014Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves9. července 20085 let
72Západočeská univerzita v Plzni49777513Univerzitní 8, 306 14 Plzeň25. dubna 20085 let

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.