Sdělení č. o1/c31/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 55/2012 Sb.

Čiastka 31/2012
Platnosť od 20.03.2012
Účinnosť od 20.03.2012

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

v zákoně č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


V čl. I bodě 109 v § 71 odst. 1 větě druhé mají místo slov „kteří zadávají“ správně být slova „který zadává“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené