Sdělení č. 395/2012 Sb.Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Čiastka 144/2012
Platnosť od 23.11.2012

395

SDĚLENÍ

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 14. listopadu 2012

o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:


Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉSTROGO TAJNO
TAJNÉTAJNO
DŮVĚRNÉPOVJERLJIVO
VYHRAZENÉINTERNO

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉVRLO TAJNOTOP SECRET
TAJNÉTAJNOSECRET
DŮVĚRNÉPOVJERLJIVOCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉOGRANIČENORESTRICTED

Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉSECRETO
TAJNÉRESERVADO
DŮVĚRNÉCONFIDENCIAL
VYHRAZENÉDIFUSIÓN LIMITADA

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉVRLO TAJNOTOP SECRET
TAJNÉTAJNOSECRET
DŮVĚRNÉPOVJERLJIVOCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉINTERNORESTRICTED

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉSTRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂTOP SECRET
TAJNÉSTRICT SECRETSECRET
DŮVĚRNÉSECRETCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉSECRET DE SERVICIURESTRICTED

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟTOP SECRET
TAJNÉΑΠΟΡΡΗΤΟSECRET
DŮVĚRNÉΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣRESTRICTED

Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉTEPËR SEKRETTOP SECRET
TAJNÉSEKRETSECRET
DŮVĚRNÉKONFIDENCIALCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉI KUFIZUARRESTRICTED

Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

PŘÍSNĚ TAJNÉΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟTOP SECRET
TAJNÉΑΠΟΡΡΗΤΟSECRET
DŮVĚRNÉΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣRESTRICTED

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené