407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011

k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 60 odst. 4 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů:


§ 1

Služební průkaz a odznak Generální inspekce bezpečnostních sborů

(1) Vzor a popis služebního průkazu Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“) je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Vzor a popis odznaku inspekce je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Způsob vnějšího označení inspekce

(1) Vnějším označením inspekce je nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří

a) žlutá písmena na černém podkladu, umístěný vpředu vlevo na prsou a na zádech občanského oděvu či služební vesty, doplněný vpředu osobním evidenčním číslem, nebo

b) černá písmena, umístěný na modré rukávové pásce.

(2) Vzory nápisů, služební vesty a rukávové pásky s nápisy podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob prokazování příslušnosti k inspekci

(1) Při prokazování příslušnosti k inspekci služebním průkazem inspekce se předkládá k nahlédnutí přední strana služebního průkazu inspekce s fotografií, aniž se služební průkaz inspekce vydá z ruky.

(2) Při prokazování příslušnosti k inspekci odznakem inspekce se předkládá k nahlédnutí přední strana odznaku inspekce s identifikačním číslem, aniž se odznak inspekce vydá z ruky.

(3) Při prokazování příslušnosti k inspekci vnějším označením musí být nápisy uvedené v § 2 odst. 1 umístěny tak, aby byly zřetelně viditelné.

§ 4

Zvláštní označení služebních vozidel inspekce

(1) Služební vozidlo inspekce lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří černá písmena na bílém podkladu.

(2) U zaparkovaného služebního vozidla inspekce postačí k jeho označení evidenční karta umístěná za čelním sklem.

(3) Vzory nápisů na služebním vozidle inspekce a evidenční karty služebního vozidla jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Pás s označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“

Vzor a popis pásu s označením „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“ sloužícího k vyznačení nebo ohraničení určeného místa je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 441/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.

Vzor služebního průkazu inspekce

Vzor služebního průkazu inspekce

Popis

Služební průkaz je 56 mm vysoký a 86 mm široký a je vytištěn na bílé plastikové kartě.

Přední strana služebního průkazu je provedena v modré a bílé barvě s rastrovým tiskem s bílými obrazci vzoru labyrint a se 4 obdélníkovými bílými poli. V horním bílém poli je uveden nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“, levé bílé pole je určeno pro elektronické vytištění fotografie příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů, která odpovídá jeho současné podobě, zobrazuje jej v předním čelném pohledu v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, a dvě pravá bílá pole jsou určena pro osobní evidenční číslo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů a datum vydání průkazu a jsou nadepsána slovy „OSOBNÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO“ a „DATUM“. V dolní části průkazu je ve zvlněné řádce uveden nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“. V pravém dolním rohu je uvedeno označení funkce ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, ke kterému se elektronicky vytiskne jeho vlastnoruční podpis. Uprostřed přední strany průkazu je nalepena čtvercová holografická lesklá fólie stříbrné barvy s bezpečnostními prvky. Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií; na jejíž ploše se vyskytují nápisy a znaky Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zadní strana průkazu je provedena v bílé barvě a neobsahuje žádné údaje.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.

Vzor odznaku inspekce a jeho popis

Vzor odznaku inspekce a jeho popis

Odznak inspekce je tvořen kovovým kruhem žluté barvy o průměru 45 mm s orámováním, na jehož obvodovém okraji jsou slova „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“. Ve středu odznaku je umístěna růžice v plastickém provedení se čtyřmi vrcholy směřujícími do čtyř světových stran. Tyto strany růžice jsou souměrně rozděleny na shodné poloviny. Ve středu růžice je umístěn gotický štít posetý vzorem pravoúhlého labyrintu, v jehož středu je vyobrazen ostříž v letu, překryt tvrzenou glazurou. V dolní části odznaku jsou 2 obdélníková bílá pole pro umístění šestimístného identifikačního čísla, které je uprostřed rozděleno jedním vrcholem růžice.

Na zadní ploše odznaku je mírný dezén se sponou na uchycení.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.

Vzor služební vesty a rukávové pásky

Přední strana služební vesty

Přední strana služební vesty

Zadní strana služební vesty

Zadní strana služební vesty

Nápisy na přední stranu

Nápisy na přední stranu

Nápisy na zadní stranu

Nápisy na zadní stranu

Rukávová páska s nápisy

Rukávová páska s nápisy

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.

Vzor nápisu na služebním vozidle

Vzor nápisu na služebním vozidle

Vzor evidenční karty služebního vozidla

Vzor evidenční karty služebního vozidla

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.

Vzor pásu s označením „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“

Vzor pásu s označením „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“

Popis

Pás s označením „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“ tvoří střídavě bílá pole s modrým nápisem „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“ a červená pole s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.