Úplné znění č. 118/2011 Sb.Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Čiastka 44/2011
Platnosť od 06.05.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené