Zákon č. 94/2009 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Čiastka 30/2009
Platnosť od 14.04.2009
Účinnosť od 14.04.2009

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené