Vyhláška č. 462/2009 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Čiastka 147/2009
Platnosť od 23.12.2009 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2010
Zrušený 377/2010 Sb.

462

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2009,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d) 27,20 Kč u motorové nafty.


§ 5

Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené