Sdělení č. 133/2007 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalfikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.

Čiastka 49/2007
Platnosť od 12.06.2007
Účinnosť od 12.06.2007

133

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 31. května 2007

o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 30b odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají:

- v Bulharsku:

- diplomy s profesním označením ,apxитeкт´(architekt), ,cтроителеи инженер' (stavební inženýr) nebo ,apxитeкт' (inženýr) udělované těmito akreditovanými vysokými školami:

Университет за архитектура, строителство игеодезия – София: специалности ,Урбанизъм´ и ,Архитектура (Vysoká škola architektury, stavebnictví a geodézie - Sofie: obory ,urbanismus' a ,architektura') a všechny inženýrské obory ve studijních programech: ,конструкции на сгради и съоръжения´ (pozemní stavby a konstrukce), ,пътища' (pozemní komunikace), ,транспорт' (doprava), хидротехника и водно строителство' (hydrotechnika a vodní stavby), ,мелиорации и др. ' (meliorace atd.);

- diplomy udělované pro stavebnictví technickými univerzitami a vysokými školami ve studijních oborech: ,електро- и топлотехниката' (elektrotechnika a tepelná technika), cъобщителна и комуникационна техника' (telekomunikační technika a technologie), ,cтроителни технологии' (stavební technologie), ,приложна геодезия' (aplikovaná geodézie) a ,ландщафт и др' (terénní úpravy atd.) v oblasti stavebnictví).

Za účelem výkonu projektové činnosti v architektuře a stavebnictví musí být diplomy doprovázeny придру-жени от удостоверение за проектантска правоспособност' (Osvědčení o právní způsobilosti k projektové činnosti), vydané ,Камарата на архитектите' (Komorou architektů) a ,Камарата на инженерите в инвестиц-ионното проектиране' (Komorou inženýrů) - projektantů v investiční výstavbě), které opravňuje k projektové činnosti v investiční výstavbě;

- v Rumunsku:

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,Ion Mincu' Bucureşti (Univerzita architektury a urbanismu ,Iona Mincu' Bukurešť):

- 1953-1966 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti (Institut architektury ,Iona Mincu' Bukurešť) Arhitect (architekt),

- 1967-1974 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti (Institut architektury ,Iona Mincu' Bukurešť), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diplom architekta, obor architektura),

- 1975-1977 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institut architektury ,lona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diplom architekta, obor architektura),

- 1978-1991 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Institut architektury ,Iona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury a systematizace), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (diplom architekta, obor architektura a systematizace),

- 1992-1993 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institut architektury ,Iona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury a urbanismu), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (diplom architekta, obor architektura a urbanismus),

- 1994-1997 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institut architektury ,Iona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury a urbanismu), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplom Licentă studijní program architektura, obor architektura),

- 1998-1999 Institutul de Arhitectură ,Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institut architektury ,lona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- Od roku 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Univerzita architektury a urbanismu ,Iona Mincu' Bukurešť, fakulta architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta studijní program architektura, obor architektura);

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technická univerzita) Cluj-Napoca):

- 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Polytechnický institut Cluj- Napoca, stavební fakulta), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura),

- 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Technická univerzita Cluj-Napoca, stavební fakulta), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura),

- 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Technická univerzita Cluj-Napoca, stavební fakulta), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technická univerzita Cluj-Napoca, fakulta architektury a urbanismu), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- Od roku 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technická univerzita Cluj-Napoca, fakulta architektury a urbanismu), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura);

Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi' Iaşi (Technická univerzita ,Gh. Asachi' Iaşi):

- 1993 Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Constructii şi Arhitectură (Technická univerzita, Gh. Asachi' Iaşi, fakulta stavebnictví a architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura),

- 1994-1999 Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Constructii şi Arhitectură (Technická univerzita ,Gh.Asachi' Iaşi, fakulta stavebního inženýrství a architektury), Diplomă de Licentă, profilul Arhitecturä, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- 2000-2003 Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Constructii şi Arhitectură (Technická univerzita ,Gh.Asachi' Iaşi, fakulta stavebního inženýrství a architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura),

- Od roku 2004 Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Technická univerzita ,Gh. Asachi' Iaşi, fakulta architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura); Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytechnická univerzita Timişoara):

- 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Constructii (Technická univerzita Timişoara, fakulta stavebního inženýrství), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (diplom architekta, studijní program architektura a urbanismus, obor všeobecná architektura),

- 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Constructii (Polytechnická univerzita Timişoara, fakulta stavebního inženýrství), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Constructii şi Arhitectură (Polytechnická univerzita Timişoara, fakulta stavebního inženýrství a architektury), Diplomă de Licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom Licentă, studijní program architektura, obor architektura),

- Od roku 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Constructii şi Arhitectură (Polytechnická univerzita Timişoara, fakulta stavebního inženýrství a architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura);

Universitatea din Oradea (Univerzita Oradea):

- 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului (Univerzita Oradea, fakulta ochrany životního prostředí), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitecturăş (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura),

- Od roku 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Constructii (Fakulta architektury a stavebního inženýrství), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura); Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Univerzita Spiru Haret Bukurešť):

- Od roku 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Univerzita Spiru Haret Bukurešť, fakulta architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diplom architekta, studijní program architektura, obor architektura).

Ministr: Čunek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.