Zákon č. 387/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 133/2005
Platnosť od 01.10.2005
Účinnosť od 31.10.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.10.2005

Pôvodný predpis

01.10.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené