Čiastka č. 4/2016 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené