Čiastka č. 87/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 14.11.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
308/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami 01.01.2016
r1/c87/2015 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené