Čiastka č. 83/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 03.11.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
291/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené