Čiastka č. 60/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 14.08.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
198/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2015
199/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené