Čiastka č. 52/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené