Čiastka č. 42/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 19.06.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené