Čiastka č. 36/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené