Čiastka č. 24/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 15.04.2015
76/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 15.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené