Čiastka č. 130/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 02.07.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené