Čiastka č. 30/1984 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/1984 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985 01.01.1985
137/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky
138/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985 01.01.1985
139/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
140/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
141/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
142/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
143/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole 01.01.1985
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené