Čiastka č. 3/1981 Zb.

Vydaná dňa: 18.02.1981
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1981 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia plánu v rokoch 1981-1985 schválené uznesením vlády ČSSR č. 401 z 9. decembra 1980
15/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 18.02.1981
16/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch 01.03.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené