Čiastka č. 22/1981 Zb.

Vydaná dňa: 02.09.1981
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím 01.10.1981
87/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 17.09.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené