Čiastka č. 42/1980 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
166/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch 01.01.1981
167/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu 01.01.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené