Čiastka č. 18/1980 Zb.

Vydaná dňa: 20.06.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti 01.07.1980
69/1980 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 20.06.1980
70/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.07.1980
71/1980 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel 01.10.1980
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené