Čiastka č. 14/1977 Zb.

Vydaná dňa: 15.07.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov 01.08.1977
41/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky 30.07.1977
42/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky 30.07.1977
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené