Čiastka č. 27/1967 Zb.

Vydaná dňa: 13.07.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1967 Zb. Zákon o národných výboroch 01.01.1968
70/1967 Zb. Zákon o komisiách ľudovej kontroly 13.07.1967
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 01.01.1968
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené