Čiastka č. 40/1966 Zb.

Vydaná dňa: 07.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. 07.12.1966
93/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí. 01.01.1967
94/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní 01.01.1967
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené